Praktische informatie
A t/m Z

Schooltijden

Maandag:       groep 1 t/m 8   08:30-12:00 / 13:00-15:00
Dinsdag:         groep 1 t/m 8   08:30-12:00 / 13:00-15:00
Woensdag:     groep 1 t/m 8   08:30-12:30
Donderdag:    groep 1 t/m 8   08:30-12:00 / 13:00-15:00
Vrijdag:           groep 1 t/m 4   08:30-12:00 
                       groep 5 t/m 8   08:30-12:00 / 13:00-15:00

Ochtend:

De poort van de speelplaats gaat ’s ochtends open. 
1e bel: 08.20 u.: kinderen mogen naar binnen. 
2e bel: 08.30 u.: het onderwijs start.

 

Middag:
1e bel: 12.55 u.: iedereen gaat naar de groepslokalen (inlooptijd).
2e bel: 13.00 u.: het onderwijs start.

 

Aangepaste schooltijden:

Vrijdag 22-12-2023, einde school 12.00 uur 
Vrijdag 09-02-2024, einde school 12.00 uur
Vrijdag 05-07-2024, einde school 12.00 uur 

 

Studiedagen en vrije dagen

Vrijdag 29-09-2023 
Maandag 23-10-2023
Woensdag 06-12-2023
Vrijdag 02-02-2024
Maandag 15-04-2024
Maandag 17-06-2024

Maandag 01-04-2024 (Pasen)
Donderdag 09-05-2024 (Hemelvaart, valt in de meivakantie)
Maandag 20-05-2024 (Pinksteren)

Vakanties

Herfstvakantie: 16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie: 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Carnavalsvakantie: 12-02-2024 t/m 16-02-2024
Meivakantie: 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Zomervakantie: 08-07-2024 t/m 16-08-2024

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de school en met andere organisaties rondom de jeugd.

 

Bibliotheek

Onze bibliotheek 'de Boekenkraker'

We nemen deel aan het zgn. 'dBoS- project', de Bibliotheek op School. Dit is een project gericht op de stimulering van lezen en leesplezier. We hebben binnen ons kindcentrum een prachtige bibliotheek, de Boekenkraker genaamd, met een zeer actuele collectie boeken. Elk schooljaar wordt de collectie met 10% vernieuwd, waardoor we altijd kunnen beschikken over de meest actuele, nieuwe boeken. Wekelijks wordt er zowel door school als de peuteropvang gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Boekenkraker biedt. Vanuit Centre Céramique is er voor 4 uur per week een leesconsulent binnen de school gestationeerd, dit is Thera Adriaens. Deze organiseert in nauwe samenwerking met de school en vrijwilligers activiteiten om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Dit heeft uiteindelijk niet alleen een positieve uitwerking op de taalontwikkeling, maar is ook van grote invloed op hun algemene ontwikkeling.

Wilt u een kijkje nemen op de website van 'de Bibliotheek op School'? Druk dan op deze link.

Klik hier voor de regels van de bibliotheek op school.


De tussenschoolse opvang bij Kinderstralen

Bij Kinderstralen is het overblijven een waardevol onderdeel van de schooldag en niet zomaar een pauze die je moet overbruggen. Wij stellen het kind centraal en sluiten aan op hun belevingswereld en ontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat kinderen zich in de pauze ook écht kunnen ontspannen en zich thuis voelen. De tussenschoolse opvang bij Kinderstralen is 'gewoon een warm nest'.

Maakt uw kind gebruik van de tussenschoolse opvang (het overblijven)? Dan wilt u maar één ding: dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. 

 

Wij zijn van mening dat kinderen rustig moeten kunnen eten en drinken om daarna even lekker te kunnen ontspannen. Net als thuis. Binnen of buiten spelen, meedoen aan een activiteit of gewoon even helemaal niets doen. Dat is ons idee van overblijven: gezellig samen eten en spelen. 

Kortom: jezelf weer opladen voor het tweede gedeelte van de schooldag.          

De coördinator van Kinderstralen op Kindcentrum Oda is het eerste contact voor uw praktische vragen over de overblijf. De coördinator heeft een mobiel nummer waarop u haar, gedurende beperkte momenten, kunt bereiken: 06 – 41 18 89 25.

U kunt ook de voicemail inspreken, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld (laat uw naam en telefoonnummer achter).

Voor administratieve vragen of onverhoopte klachten belt u met Centraal Bureau: telefoonnummer 030 - 244 00 65 (dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 14:00 uur).

 

Gebruikt uw kind medicijnen, heeft het een allergie, volgt het een dieet of zijn er andere bijzonderheden die het overblijfteam moet weten? Geef dit dan alstublieft door aan de coördinator! 

 

Medezeggenschapsraad

De ‘Wet op de Medezeggenschap’ in het onderwijs schrijft voor dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Iedere ouder en leerkracht kan zich verkiesbaar stellen. Deze geleding buigt zich over meerdere schoolse zaken zoals buitenschoolse opvang, formatie, het schoolplan, maar ook over praktische zaken als inrichting van de speelplaats. Ook kan de raad de directie uitnodigen om kwesties te verhelderen of nader toe te lichten. In de wet worden een aantal zaken met name genoemd waarvoor het schoolbestuur instemming of advies van de MR nodig heeft. Deze staan in het reglement.

 

De MR moet o.a. advies aan het schoolbestuur kunnen uitbrengen m.b.t.: 
- een fundamentele wijziging van de organisatie van de school
- aanstelling of ontslag van de directie
- vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de directie
- nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school

 

Zo zijn er ook zaken waarvoor het schoolbestuur instemming nodig heeft van de MR, voordat een beslissing kan worden genomen. Bijvoorbeeld zaken m.b.t.:
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
- vaststelling of wijziging van het schoolplan / schoolondernemingsplan

 

De MR vergadert 6 keer per jaar op school. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan deze bezoeken. De zittingsduur voor een MR-lid bedraagt minimaal 4 jaar. De namen van de leden van de MR staan op onze website. De bezigheden van de MR kunt u volgen via de website. Hierop ziet u de vergaderdata, de agenda voor de vergaderingen en in het kort het besprokene tijdens de vergaderingen. ​

​Namens de ouders:

Martijn Smits (voorzitter) 
Gwen Schipper

Ted Sandstra


Namens het personeel:

​Karin Schleipen

Désirée Timans
Rachel Florax


Voor de gezamenlijke scholen van Stichting MosaLira is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 12 leden namelijk: 6 leden die de ouders vertegenwoordigen en 6 leden namens het personeel. De GMR-leden hebben zitting namens alle MosaLira scholen. De GMR vergadert 8 keer per kalenderjaar. De informatie hierover kunt u vinden op de website van MosaLira.

 

Notulen MR 2023-2024

Notulen 03-07-2023

Notulen 19-09-2023

Notulen 08-10-2023

Notulen 21-02-2024

 

Het Team

Team- en groepsindeling basisschool Oda
Schooljaar 2023 - 2024

Directeur Annemieke van Rooy

Intern begeleider groep 1 en 2 en taalklassen / lid management
Ine Lammerschop
maandag t/m vrijdag

Intern begeleider groep 3 t/m 8 / lid management
Niels Vranken
Maandag t/m vrijdag


Groepsleerkrachten
Groep 1 Laura De Groof

maandag t/m vrijdag

Groep 2 Anita Michels

maandag t/m vrijdag

Groep 3 Marja Bruijnzeels 

maandag t/m woensdag
Iris Wijler
donderdag en vrijdag

Groep 4 Karen Rol
maandag en dinsdag
Ellen Simaels
woensdag t/m vrijdag

Groep 5 Karin Schleipen
maandag t/m donderdag
Kim van Gemert
vrijdag

Groep 6 Bibi Hover
dinsdag t/m vrijdag

Kim van Gemert
maandag

Groep 7 Ellen Simaels
maandag en dinsdag

Angelique Wolters
woensdag t/m vrijdag

Groep 8 Silvie van Duurling
maandag t/m woensdag
Désirée Timans
donderdag en vrijdag

Taalklas-A Diana Knubben
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Karen Rol
woensdag
Taalklas-B
Carly Maenen
maandag t/m woensdag
Prismeldy Janga 
donderdag en vrijdag
Taalklas-C Dyon Paulissen 
Maandag t/m vrijdag


Vakdocent handvaardigheid Carole Vegter
vrijdagochtend

Vakdocent bewegingsonderwijs Joep Webers
dinsdag en vrijdag

Administratief medewerker Monique Martin
donderdag 

Onderwijsassistenten
Tom van den Adel
Cindy Emons
Monique Gregoire
Nikki Lagerweij
Romy Pasmans
Fleur Spaans
Sandra Verhasselt
Veronique Wijnen
Organisatie Rijke Schooldag
Sandra Verhasselt

Conciërge
Erik Vandenboorn en John Derhaeg  
maandag t/m vrijdag 

 

Rijke schooldag

Kinderen gelijke kansen aanbieden. Ieder kind moet zijn talenten kunnen ontdekken en zich volledig kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond of financiële situatie. De Rijke Schooldag is in het leven geroepen om alle kinderen de kans te geven om zich verder te verrijken door deel te kunnen nemen aan leuke sportieve en culturele activiteiten.

Klik op onderstaande link om zicht te krijgen op reeds aangeboden activiteiten in schooljaar 2022-2023.

Rijke schooldag activiteiten schooljaar 2022-2023

Rijke schooldag activiteiten carnaval-mei 2024

Download documenten
A t/m Z

Schoolgids

Schoolgids 2023-2024

Schoolplan

schoolplan 2020-2024

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 

Verlofaanvraag 

Formulier verlofaanvraag

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren