Onze opvang

De opvang van Kindcentrum Sint Oda bestaat uit peuteropvang Lambiek, onderdeel van Pinokkio peuteropvang, en buitenschoolse opvang (BSO) van Samen Spelen. Het centrum heeft een totaalaanbod voor kinderen van 2 tot 13 jaar.

Samen slimmer en gezond leren

Peuteropvang (2 - 4 jaar)

Kindcentrum Sint Oda biedt een totaalaanbod voor kinderen van 2 tot 13 jaar. De basisschool en peuteropvang delen niet alleen een gebouw, maar ook een gemeenschappelijke visie ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen. Zo werken we nauw met elkaar samen in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), waarvoor we gebruik maken van de methodiek ‘Speelplezier’

Doorgaande lijnen

Onder begeleiding van ervaren pedagogisch medewerkers kunnen peuters vanaf 2 jaar zich optimaal ontwikkelen op het terrein van cognitieve, sociaal-motorische en creatieve vaardigheden. Kinderen ervaren een eenduidig pedagogisch-didactisch klimaat en duidelijke doorgaande lijnen. Dit vergemakkelijkt de overstap naar de basisschool.

Buitenschoolse opvang (BSO) (4 - 13 jaar)

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Samen Spelen Kinderopvang, een kleinschalige kinderopvangorganisatie die in 2014 is geboren uit een initiatief van ouders. Inmiddels is onze BSO onderdeel van kindcentrum Sint Oda. Onze BSO is een plek waar kinderen kunnen spelen, zich ontwikkelen en lekker zichzelf kunnen zijn. Samenwerking met ouders, basisschool en organisaties in de wijk zorgen ervoor dat wij kinderen de opvang kunnen bieden die past bij de situatie en wensen van de ouder(s). 

Spelen en ontwikkelen

In onze BSO kunnen kinderen elkaar na schooltijd ontmoeten. Ze eten samen en kletsen over wat zij (die dag) hebben gedaan of beleefd. Daarna is er ruimte voor vrij spel of een activiteit, georganiseerd door de pedagogisch medewerker(s) en kinderen samen. Denk bijvoorbeeld aan creatieve en sportieve activiteiten of het doen van proefjes. Kinderen worden geprikkeld om hun talenten te ontdekken en krijgen de kans deze te ontwikkelen!

Klik voor meer informatie op de website van Samen Spelen

 

“Wij zijn een plek waar kinderen samen spelen, ouders elkaar kunnen ontmoeten en professionals van elkaar leren”

Gevarieerd activiteitenaanbod

Kleinschalige opvang

Eigen inbreng kinderen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren