Prikbord

Nieuws & agenda

Nationaal schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt is een landelijk ontbijtevenement met als missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. In de ontbijtweek schuiven basisscholen, kinderopvanglocaties en brugklassen in heel Nederland aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een goed ontbijt is en wat je ’s ochtends het beste kunt eten.

 

Afgelopen donderdag 4 november 2021, heeft basisschool Sint Oda deelgenomen aan het Nationaal schoolontbijt. Deze ochtend hebben alle leerlingen op school genoten van een heerlijk, gezond ontbijt. 

11 novemberLees verder
Kinderboekenweek 2021

In de Deze week heeft u al kunnen lezen dat we vorige week de Kinderboekenweek 2021 met mooie 
eindactiviteiten hebben afgesloten. Maar wist u dat we de Kinderboekenweek op donderdag 7 
oktober ook feestelijk zijn begonnen? 


Vanwege het regenachtige weer hebben we in plaats van woensdag 6 oktober, donderdag 7 oktober 
de Kinderboekenweek buiten op de speelplaats met de hele school geopend. Er was namelijk een 
Boekenbus gestrand met pech. In de band van de bus zat een grote spijker. Mensen uit verschillende 
beroepen boden de buschauffeur hun hulp aan, maar niemand kon de chauffeur in eerste instantie 
helpen. Uiteindelijk is het toch de werkvrouw, samen met de chauffeur en kinderen gelukt om de 
band van de bus te vervangen. Zo kon de bus weer op pad en werden boeken geruild. Daarna 
hebben we nog even gezongen en gedanst op het liedje: worden wat je wil van Kinderen voor 
Kinderen. 


Op donderdag 14 oktober hebben de kinderen in de groepen 5 t/m 8 wederom meegedaan aan de 
voorleeswedstrijd. Uit elke groep was al eerder een voorlezer geselecteerd door de groep zelf. Deze 
voorlezer mocht de groep op donderdag vertegenwoordigen in de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd 
gingen de voorlezers 5 minuten voorlezen in de andere groepen (speeddaten). De rest van de 
kinderen in de groepen 5 t/m 8 mochten jureren en de beste voorlezer kiezen. Dit jaar was de 
winnaar Aruni uit groep 8. Ze had een stukje voorgelezen uit Mathilde dat erg in de smaak viel bij 
het publiek. Gefeliciteerd Aruni en veel leesplezier van je boekenbon!!! Ook de andere voorlezers 
hadden het erg goed gedaan en ontvingen een mooie troostprijs. 


De papa van twee leerlingen uit de onderbouw is vrijdag 15 oktober de groepen 1 t/m 4 iets meer 
komen vertellen over het beroep arts en heeft hier vervolgens ook over voorgelezen. Op de foto’s 
kunt u zien hoe aandachtig de kinderen zaten te luisteren. Wie weet heeft dit wel de interesse 
gewekt voor meer toekomstige artsen!? 


De rest van de week hebben leerkrachten in de verschillende groepen uiteraard ook nog aandacht 
besteed aan de Kinderboekenweek, door voor te lezen of boekpromotie. De werkgroep had in elk 
geval een mooie tafel met boeken en activiteiten voor de verschillende bouwen klaargezet. 

19 oktoberLees verder
Artikel krant jong043

Niet buitensluiten maar samenwerken

MAASTRICHT – De week tegen het pesten was van maandag 27 september tot en met 1 oktober. 
De leerlingen van groep 6 van basisschool St. Oda kregen les over het thema van de week: 
buitensluiten.
Tekst: Rianne Siebenga / Foto’s: Paul van der Veer

Jaylinn (9): ‘Buitensluiten betekent dat iemand niet mee mag spelen met andere kinderen. De 
kinderen vinden iets aan jou of wat jij doet niet leuk.’

De stekels van de egel
Diego (10): ‘We hebben een filmpje gekeken over een egel op een school met andere dieren. De 
dieren willen niet met de egel spelen. Hij maakt alles kapot met zijn stekels. Hij prikt een voetbal 
lek. Niemand durft naast hem te zitten, omdat zijn stekels altijd prikken.’ Isa (9): ‘De klasgenoten 
van de egel verzinnen een oplossing. Ze doen piepschuimpjes om zijn stekels.’ Jaylinn: ‘Het is een 
goede oplossing. De egel kan nu meedoen.’ 

Geen vrienden
Andreas (9): ‘De egel voelde zich niet goed. Hij voelde zich alleen.’ Nona (9): ‘Hij had geen 
vrienden.’ Sommige kinderen in de klas hebben wel eens meegemaakt dat ze niet mee mochten 
spelen. De een werd daar boos van. De ander voelde zich alleen. Juf Angelique: ‘De egel werd 
buitengesloten. Buitensluiten hoort niet bij een fijne groep.’

Een fijne groep
Dahlila (10): ‘In een fijne groep helpen we elkaar. We hebben hart voor elkaar. Dat betekent dat 
we op elkaar letten.’ Andreas: ‘We houden ons aan de regels over hoe we een fijne groep maken.’ 
Jaylinn: ‘We hoeven niet altijd met iedereen te spelen. We kunnen afspreken met wie we spelen. We
laten iemand wel meespelen als ze alleen is.’

Goed samenwerken
Leerlingen kunnen goed samenwerken in een fijne groep. Groep 6 heeft een lijst gemaakt met wat 
goed samenwerken betekent. Amin (10): ‘Het betekend dat iedereen mag meedoen. Iedereen heeft 
een taak.’ Diego: ‘We werken aan hetzelfde doel en we luisteren naar elkaar.’ 

Een piramide bouwen.
De leerlingen oefenen met samenwerken. Isa: ‘We moeten bekertjes op elkaar stapelen in een 
piramide vorm. We mogen niet met onze handen stapelen.’ Jaylinn: ‘We hebben een elastiek met 5 
touwtjes eraan.’ ‘We moeten allemaal tegelijk aan de touwtjes trekken. Het elastiek wordt 
uitgespreid. We moeten met z’n allen het elastiek om de beker doen. We laten de touwtjes los. Het 
elastiek zit nu strak om de beker. We kunnen nu de beker optillen en verplaatsen’, legt Amin uit.

Iedereen trekt mee
Diego: ‘We doen allemaal mee want iedereen moet aan een touwtje trekken. Het elastiek gaat niet 
goed open als iemand niet trekt.’ Jaylinn: ‘We roepen in onze groep allemaal tegelijkertijd wat we 
moeten doen. Dat gaat goed.’ Isa: ‘2 Kinderen in onze groep zeggen wat we moeten doen. Ze 
hebben de andere 2 kinderen gevraagd of ze dat goed vinden. Die kinderen hebben ja gezegd. We 
hebben een mooie piramide gebouwd.’

 

15 oktoberLees verder
Bliksemstage

De leerlingen van groep 8 zijn vandaag op bliksemstage geweest. Bij de Pathé bioscoop, Pets Place Brusselsepoort en Opera Zuid hebben zij informatie gekregen over de verschillende beroepen binnen deze bedrijven. Daarnaast hebben ze ook mogen meehelpen! Bijvoorbeeld popcorn vullen, voorraden aanvullen en kostuums ontwerpen. Het was een hele leuke en leerzame ochtend. 

12 oktoberLees verder
Sjors Sportief

Voor iedereen die wil sporten maar nog niet zijn/haar sport heeft gevonden kan “Sjors Sportief” helpen!

Sjors helpt ons bij het vinden van een passende sport door heel Maastricht! Bijna alle sporten zijn gratis en vrij om te proberen! Op onderstaande link kunt u kijken wat allemaal mogelijk is: 

https://www.sjorssportief.nl/

 

Vanaf deze week kun je je al voor verschillende sporten aanmelden!

 

Op dinsdag is er om de week naschools sporten voor groep 3 t/m 6 van 15:00 tot 16:15 in de gymzaal van de school. Aanmelden kan door je in te schrijven middels deze link: https://www.maastrichtsport.nl/maastricht-sport/maastricht-sport-verbindt/onderwijs/aanmelden-naschoolse-sportactiviteiten

 

Bij vragen kunt u terecht bij onze gymdocente, Maud Vankan.

7 oktoberLees verder
Voorlopige inschrijving peuteropvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

 

Enige tijd geleden hebben wij bij u geïnventariseerd of er behoefte was aan peuteropvang op de Oda school. Die blijkt er te zijn! Wij zijn daardoor voornemens om in die vraag te voorzien en een locatie voor peuteropvang te starten op de Oda school. We kijken er naar uit om binnen Kindcentrum Oda de samenwerking met de basisschool aan te gaan.

 

Om daadwerkelijk te kunnen starten moeten we zeker weten dat er voldoende ouders gaan inschrijven zodat wij de benodigde administratieve stappen kunnen nemen. We willen dan ook aan u vragen om het bijgevoegde voorlopige inschrijfformulier in te vullen, in te scannen en aan ons terug te sturen via info@samenspelen.net ofwel in de bus te doen bij ons kantoor op de Franciscus Romanusweg 50 te Maastricht.

 

De stappen die nog te nemen zijn, nemen ongeveer 10 weken in beslag, dus we kunnen nu niet met zekerheid zeggen wanneer we de opvang daadwerkelijk kunnen starten. Als het aan ons ligt, doen we dit echter op zo’n kort mogelijke termijn. Uw inschrijfformulier zullen wij pas daadwerkelijk in behandeling nemen als er een concrete startdatum ligt. Wij nemen dan opnieuw contact met u op om van u bevestiging te krijgen dat uw peuter echt bij ons start en of dat tegen die tijd voor u nog steeds mogelijk en gewenst is. Door nu in te schrijven zit u dus nog nergens aan vast.

 

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Samen Spelen

043-7370083

Baas van Morgen

Syenna en Lisa uit groep 8 hebben gisteren deelgenomen aan het project 'Baas van Morgen', georganiseerd door JINC. Syenna en Lisa hebben een dag op de spreekwoordelijke stoel van de directeur van Vita Talalay, Peter Pleunis, gezeten. Het doel van dit project is een waardevol contact op te doen voor later en van binnenuit zien hoe een bedrijf werkt.

 

Syenna en Lisa zijn op school opgehaald door Peter en hebben een hele dag meegedraaid binnen het bedrijf. Ze zijn begonnen met een vergadering, hebben een rondleiding gekregen, bekeken hoe de machines werken, overleg gehad met collega's binnen het bedrijf én geholpen bij het beantwoorden van het vraagstuk binnen het bedrijf: het creëren van gelijke kansen op de werkvloer.

 

Syenna en Lisa hebben hun bevindingen gepresenteerd aan de klas én hebben een interview gegeven! Dit interview kunnen jullie volgende week lezen in de nieuwste krant van Jong043.

 

Wij danken Peter, medewerkers van Vita Talalay en JINC voor het organiseren en uitvoeren van deze leerzame dag.

 

 

Jong043 kinderkrant

In de kinderkrant van Jong043 staat een mooi interview met Syenna en Lisa van groep 8, in het kader van het project 'Baas van morgen' waar zij aan deelgenomen hebben. 


De leerlingen krijgen deze krant mee naar huis en in de bijlage kunt u het stukje nogmaals lezen. 

 

Goed gedaan meiden!

Informatie Kinderstralen TSO

Graag verwijzen wij u naar bijgevoegde brief. Deze brief bevat tijdelijke informatie over Kinderstralen, onze tussenschoolse opvang. 

Kalender
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren