Prikbord

Nieuws & agenda

Enthousiaste ouder gezocht voor de GMR!

Bericht van de GMR: Enthousiaste ouder gezocht voor de GMR!

Iedere school binnen MosaLira heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijk overlegorgaan op de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Stichting MosaLira heeft daarnaast -als overkoepelende organisatie- een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt (met het College van Bestuur) onderwerpen die alle leerlingen en alle scholen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan onderwijskundig en financieel beleid, veiligheid, privacy, passend onderwijs, ouderparticipatie, communicatie, benoemingsadviescommissies en vele andere onderwerpen.  

De GMR is voor komend schooljaar op zoek naar één enthousiaste ouder die mee wil denken en praten over de koers van MosaLira. Is de GMR misschien iets voor u? Na de meivakantie ontvangt u meer informatie over wat het lidmaatschap van de GMR inhoudt en hoe u zich verkiesbaar kunt stellen voor de GMR. Wij hopen dat u uw kennis en ervaring wilt inzetten om mee te praten over goed onderwijs!

 

Met vriendelijke groet,

GMR MosaLira

gmr@mosalira.nl

30 aprilLees verder
Koningsspelen
Afgelopen vrijdag hebben we allemaal genoten van een sportieve dag van de Koningsspelen. Een speciale dank aan alle vrijwilligers van #teamsatu #bckimbria #jokersvc en natuurlijk #Ricoverhoeven.
Voor vele foto's van deze dag verwijzen wij jullie graag naar het album met de naam "koningsspelen 2021" op onze Facebookpagina.
 
 
28 aprilLees verder
Webinar ‘Opvoeden bij Faalangst’

Zo’n 10% van de kinderen in de basisschoolleeftijd heeft last van faalangst. Een kind is dan letterlijk bang om te falen bij het uitvoeren van een bepaalde taak. Lichamelijke klachten zoals buikpijn of het vermijden van bepaalde situaties kunnen gevolgen zijn. Herken je dit bij je kind? 
Als ouder kun je je kind helpen om faalangst te voorkomen. Kleine aanpassingen in bijvoorbeeld de communicatie kunnen al effect hebben. Wil je meer weten over hoe je faalangst bij je kind kunt helpen voorkomen? Of hoe je je kind kunt helpen faalangst de baas te worden?
Dan is de webinar ‘Opvoeden bij faalangst’ met preventiewerker Pauline Heuperman van Mondriaan wellicht interessant voor jou! Dit webinar vindt plaats op 26 april tussen 19.00 – 21.00 uur.
Je kunt je vragen aan Pauline stellen tijdens, maar ook persoonlijk na het webinar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@cjg043.nl o.v.v. ‘Webinar Faalangst’

12 aprilLees verder
Petje af!

Wat doet Petje af?

Petje af aanvullend onderwijs vindt het belangrijk dat ieder kind op zoek kan gaan naar zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden. Petje af wil bouwen aan het zelfvertrouwen van kinderen en een bijdrage leveren aan een positiever zelfbeeld. De kinderen leren verantwoording te nemen voor hun eigen leven om zodoende (in de toekomst) actief bij te dragen aan de maatschappij.

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMAsWfGdNWU  

29 maartLees verder
Ine Lammerschop IB'er van het jaar!

Na lang wachten is vandaag de uitslag bekend gemaakt: onze eigen Ine Lammerschop is IB'er van het jaar 2020 - 2021 geworden! Wat een bijzondere en prachtige prestatie! Voor ons was je al een topper, maar de jury heeft jou nu óók unaniem uitgeroepen tot IB'er van het jaar. 

 

Gefeliciteerd juf Ine, wij zijn trots op jou!


Alle leerlingen en team Kindcentrum Oda. 

 

 

9 maartLees verder
Richtlijnen corona

A.s. maandag opent onze school weer haar deuren. In de bijlage vindt u de nieuwste richtlijnen.

5 februariLees verder
Verplaatsen studiedag 10 februari 2021

De studiedag van woensdag 10 februari 2021 wordt verplaatst naar woensdag 14 juli 2021.
Dit betekent dat de kinderen woensdag 10 februari géén vrij hebben.

 

2 februariLees verder
Project: Baas van morgen

Donderdag 28 januari 2021 hebben Syenna en Lisa uit groep 8 een digitale kennismaking gehad met Peter Pleunis, directeur van Vita Talalay. Syenna en Lisa gaan op 10 juni (mits het toegestaan is) een dag de spreekwoordelijke 'stoel' overnemen van directeur Peter. 

Voorafgaand aan de persoonlijke kennismaking met Peter, was er een gezamenlijke introductie door Francis, van de organiserende partij JINC. Naast Vita Talalay zijn er twee andere bedrijven die deelnemen aan dit project, waar twee leerlingen van de middelbare school de 'stoel' van de directeur over zullen nemen.  

 

Tijdens de digitale kennismaking vandaag, die een uur duurde, hebben Syenna en Lisa niet alleen kennisgemaakt met het bedrijf, Vita Talalay, maar vooral ook met Peter persoonlijk. Aan de hand van een aantal voorwerpen hebben Syenna en Lisa zichzelf en Peter maakte gebruik van een aantal foto's. Na over en weer een aantal vragen gesteld te hebben, heeft Peter uitgelegd wat Vita Talalay voor bedrijf is en hoeveel mensen er werken en in welke functies. Daarnaast gaan Syenna en Lisa op 10 juni het proces beleven; hoe worden de matrassen (van natuurlijk materiaal) gemaakt?


Na de kennismaking met Peter werd er gezamenlijk afgesloten, weer onder leiding van JINC, waarbij Peter en Syenna en Lisa hebben opgeschreven wat ze van elkaar vinden. 'Jij bent...' De antwoorden zien jullie op de foto!

29 januariLees verder
Behoeftepeiling kinderopvang

Geachte belangstellende,

 

Binnen ons kindcentrum St. Oda krijgen wij geregeld vragen over mogelijke kinderopvang van 0 tot 4 jaar. Gezien deze vragen willen wij een behoeftepeiling doen onder onze huidige ouders van school maar ook in de omgeving van ons kind- centrum. Bij voldoende belangstelling willen wij kijken naar mogelijke peuter- en/of mogelijk kinderopvang binnen ons kindcentrum.

 

Meer informatie vindt u in de bijlage. 

29 januariLees verder
Kalender
Luizencontrole
Eerste Pinksterdag
Pinkstermaandag
Studiedag: alle leerlingen vrij
Vaderdag
Maastrichtse sportweek
Studiedag: alle leerlingen vrij
Vergadering MR 19.30 uur
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren