Prikbord

Nieuws & agenda

Voorlopige inschrijving peuteropvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

 

Enige tijd geleden hebben wij bij u geïnventariseerd of er behoefte was aan peuteropvang op de Oda school. Die blijkt er te zijn! Wij zijn daardoor voornemens om in die vraag te voorzien en een locatie voor peuteropvang te starten op de Oda school. We kijken er naar uit om binnen Kindcentrum Oda de samenwerking met de basisschool aan te gaan.

 

Om daadwerkelijk te kunnen starten moeten we zeker weten dat er voldoende ouders gaan inschrijven zodat wij de benodigde administratieve stappen kunnen nemen. We willen dan ook aan u vragen om het bijgevoegde voorlopige inschrijfformulier in te vullen, in te scannen en aan ons terug te sturen via info@samenspelen.net ofwel in de bus te doen bij ons kantoor op de Franciscus Romanusweg 50 te Maastricht.

 

De stappen die nog te nemen zijn, nemen ongeveer 10 weken in beslag, dus we kunnen nu niet met zekerheid zeggen wanneer we de opvang daadwerkelijk kunnen starten. Als het aan ons ligt, doen we dit echter op zo’n kort mogelijke termijn. Uw inschrijfformulier zullen wij pas daadwerkelijk in behandeling nemen als er een concrete startdatum ligt. Wij nemen dan opnieuw contact met u op om van u bevestiging te krijgen dat uw peuter echt bij ons start en of dat tegen die tijd voor u nog steeds mogelijk en gewenst is. Door nu in te schrijven zit u dus nog nergens aan vast.

 

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Samen Spelen

043-7370083

Baas van Morgen

Syenna en Lisa uit groep 8 hebben gisteren deelgenomen aan het project 'Baas van Morgen', georganiseerd door JINC. Syenna en Lisa hebben een dag op de spreekwoordelijke stoel van de directeur van Vita Talalay, Peter Pleunis, gezeten. Het doel van dit project is een waardevol contact op te doen voor later en van binnenuit zien hoe een bedrijf werkt.

 

Syenna en Lisa zijn op school opgehaald door Peter en hebben een hele dag meegedraaid binnen het bedrijf. Ze zijn begonnen met een vergadering, hebben een rondleiding gekregen, bekeken hoe de machines werken, overleg gehad met collega's binnen het bedrijf én geholpen bij het beantwoorden van het vraagstuk binnen het bedrijf: het creëren van gelijke kansen op de werkvloer.

 

Syenna en Lisa hebben hun bevindingen gepresenteerd aan de klas én hebben een interview gegeven! Dit interview kunnen jullie volgende week lezen in de nieuwste krant van Jong043.

 

Wij danken Peter, medewerkers van Vita Talalay en JINC voor het organiseren en uitvoeren van deze leerzame dag.

 

 

Jong043 kinderkrant

In de kinderkrant van Jong043 staat een mooi interview met Syenna en Lisa van groep 8, in het kader van het project 'Baas van morgen' waar zij aan deelgenomen hebben. 


De leerlingen krijgen deze krant mee naar huis en in de bijlage kunt u het stukje nogmaals lezen. 

 

Goed gedaan meiden!

Informatie Kinderstralen TSO

Graag verwijzen wij u naar bijgevoegde brief. Deze brief bevat tijdelijke informatie over Kinderstralen, onze tussenschoolse opvang. 

DIA eindtoets
Vanmiddag hebben de leerlingen van groep 8 de uitslag van hun DIA eindtoets mogen ontvangen. Ondanks twee periodes van thuisonderwijs zijn ALLE leerlingen beloond met een geweldige score!!! Groot applaus voor de leerlingen maar zeker ook voor alle leerkrachten en in het bijzonder juf Anouk en juf Desiree.
 
Bekijk onderstaande video, gemaakt door juf Esther. 
Cursussen en workshops Trajekt

De Maastricht-Heuvelland gemeenten bieden een aantal cursussen voor kinderen en voor ouders gratis aan. Trajekt verzorgt een aantal van deze workshops en cursussen. Via deze weg willen we dit aanbod extra onder de aandacht brengen.

 

Voor het gehele aanbod van Trajekt verwijzen we graag naar www.trajekt.nl en op www.cjg043.nl staat nog meer informatie en aanbod voor ouders en kinderen in de regio Maastricht en Heuvelland.

 

Enthousiaste ouder gezocht voor de GMR!

Bericht van de GMR: Enthousiaste ouder gezocht voor de GMR!

Iedere school binnen MosaLira heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijk overlegorgaan op de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Stichting MosaLira heeft daarnaast -als overkoepelende organisatie- een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt (met het College van Bestuur) onderwerpen die alle leerlingen en alle scholen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan onderwijskundig en financieel beleid, veiligheid, privacy, passend onderwijs, ouderparticipatie, communicatie, benoemingsadviescommissies en vele andere onderwerpen.  

De GMR is voor komend schooljaar op zoek naar één enthousiaste ouder die mee wil denken en praten over de koers van MosaLira. Is de GMR misschien iets voor u? Na de meivakantie ontvangt u meer informatie over wat het lidmaatschap van de GMR inhoudt en hoe u zich verkiesbaar kunt stellen voor de GMR. Wij hopen dat u uw kennis en ervaring wilt inzetten om mee te praten over goed onderwijs!

 

Met vriendelijke groet,

GMR MosaLira

gmr@mosalira.nl

30 aprilLees verder
Koningsspelen
Afgelopen vrijdag hebben we allemaal genoten van een sportieve dag van de Koningsspelen. Een speciale dank aan alle vrijwilligers van #teamsatu #bckimbria #jokersvc en natuurlijk #Ricoverhoeven.
Voor vele foto's van deze dag verwijzen wij jullie graag naar het album met de naam "koningsspelen 2021" op onze Facebookpagina.
 
 
28 aprilLees verder
Webinar ‘Opvoeden bij Faalangst’

Zo’n 10% van de kinderen in de basisschoolleeftijd heeft last van faalangst. Een kind is dan letterlijk bang om te falen bij het uitvoeren van een bepaalde taak. Lichamelijke klachten zoals buikpijn of het vermijden van bepaalde situaties kunnen gevolgen zijn. Herken je dit bij je kind? 
Als ouder kun je je kind helpen om faalangst te voorkomen. Kleine aanpassingen in bijvoorbeeld de communicatie kunnen al effect hebben. Wil je meer weten over hoe je faalangst bij je kind kunt helpen voorkomen? Of hoe je je kind kunt helpen faalangst de baas te worden?
Dan is de webinar ‘Opvoeden bij faalangst’ met preventiewerker Pauline Heuperman van Mondriaan wellicht interessant voor jou! Dit webinar vindt plaats op 26 april tussen 19.00 – 21.00 uur.
Je kunt je vragen aan Pauline stellen tijdens, maar ook persoonlijk na het webinar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@cjg043.nl o.v.v. ‘Webinar Faalangst’

12 aprilLees verder
Kalender
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren