Onze school

Op Kindcentrum Oda willen we het beste uit ieder kind halen. Daarvoor steken we graag onze nek voor uit. Onze leerlingen leren slimmer door goed taal-, lees- en rekenonderwijs in een doorgaande lijn. Samen met ouders en educatieve partners zorgen we ervoor dat kinderen in een veilige omgeving gezond en gelukkig kunnen zijn. We maken leren zichtbaar en besteden veel aandacht aan wereldoriëntatie en cultuureducatie, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot burgers in de wereld van vandaag en morgen. 

 

schema

“Onze kernwaarden: Vertrouwen, Verbinding, Vakmanschap en Solidariteit”

Ons onderwijs

We geven elke dag richting aan ons denken en handelen vanuit vier essentiële waarden: Vertrouwen, Verbinding, Vakmanschap en Solidariteit. We zijn ervan overtuigd dat alle kinderen en teamleden tot ontwikkeling komen als ze vertrouwen krijgen en met elkaar in verbinding kunnen zijn. We bieden vakmanschap voor onze kinderen én voor elkaar. Vanuit saamhorigheid en een gemeenschappelijk belang stáán we voor onze kinderen. Onze missie? We steken onze nek uit voor ieder kind, gericht op een maximale (leer)opbrengst. Iedereen hoort erbij en doet ertoe! 

Creatieve vorming, kunst en cultuur 

Onze school steekt veel energie in creatieve vorming en cultuureducatie. Handvaardigheid, tekenen, muziek en dansante vorming worden zoveel mogelijk integraal aangepakt, wat betekent dat ze aansluiten bij andere vakken. De creatieve vorming stimuleert de verbeeldingskracht van onze leerlingen en vergroot hun communicatieve en expressieve vaardigheden. Kinderen zijn trots op hun werk op het gebied van kunst en cultuur en krijgen een positiever zelfbeeld door de ontwikkeling van hun talenten op dit gebied.

 

Vergroot je wereld

Onze school besteedt veel aandacht aan burgerschapsvorming. Onze leerlingen groeien op in een multiculturele samenleving. We vinden het belangrijk dat er volop aandacht is voor de verschillende achtergronden en culturen van kinderen. Actief burgerschap en sociale integratie worden bevorderd. Zo is er een maatschappelijke stage voor leerlingen van groep 8, leren de kinderen omgaan met ouderen in de samenleving en koppelen we de leerstof aan de praktijk buiten school. In de vorm van een leerlingenraad geven we kinderen binnen school een stem. 

 

In het kort

Samengevat staat Kindcentrum Oda voor:

 

* Slimmer leren door goed taal-, lees- en rekenonderwijs in een doorgaande lijn

* Gezond en gelukkig in een veilige school, met ouders en partners

* Leren zichtbaar maken als burgers in de wereld van vandaag en morgen,

met wereldoriëntatie en cultuureducatie

De buurt

Onze school staat in de buurt Brusselsepoort, waar ook een klein deel van onze leerlingen woont. De meeste leerlingen van onze school komen uit aansluitende wijken: Mariaberg, Blauwdorp, Oud-Caberg, Caberg, Malberg, Pottenberg en Malpertuis. Onze school heeft een betrokken oudercommissie en veel actieve ouders die graag willen helpen. Ook onze relatie met de buurt en diverse verenigingen is goed. Bij verzorgingscentra in de buurt komen we regelmatig om optredens te verzorgen of samen te knutselen. 

Kunst en cultuur

Burgerschap

Samen leren

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren