Prikbord

Nieuws & agenda


Enthousiaste ouder gezocht voor de GMR!
30 april

Bericht van de GMR: Enthousiaste ouder gezocht voor de GMR!

Iedere school binnen MosaLira heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijk overlegorgaan op de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Stichting MosaLira heeft daarnaast -als overkoepelende organisatie- een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt (met het College van Bestuur) onderwerpen die alle leerlingen en alle scholen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan onderwijskundig en financieel beleid, veiligheid, privacy, passend onderwijs, ouderparticipatie, communicatie, benoemingsadviescommissies en vele andere onderwerpen.  

De GMR is voor komend schooljaar op zoek naar één enthousiaste ouder die mee wil denken en praten over de koers van MosaLira. Is de GMR misschien iets voor u? Na de meivakantie ontvangt u meer informatie over wat het lidmaatschap van de GMR inhoudt en hoe u zich verkiesbaar kunt stellen voor de GMR. Wij hopen dat u uw kennis en ervaring wilt inzetten om mee te praten over goed onderwijs!

 

Met vriendelijke groet,

GMR MosaLira

gmr@mosalira.nl

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren