Prikbord

Nieuws & agenda


Voorlopige inschrijving peuteropvang
21 juli 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

 

Enige tijd geleden hebben wij bij u geïnventariseerd of er behoefte was aan peuteropvang op de Oda school. Die blijkt er te zijn! Wij zijn daardoor voornemens om in die vraag te voorzien en een locatie voor peuteropvang te starten op de Oda school. We kijken er naar uit om binnen Kindcentrum Oda de samenwerking met de basisschool aan te gaan.

 

Om daadwerkelijk te kunnen starten moeten we zeker weten dat er voldoende ouders gaan inschrijven zodat wij de benodigde administratieve stappen kunnen nemen. We willen dan ook aan u vragen om het bijgevoegde voorlopige inschrijfformulier in te vullen, in te scannen en aan ons terug te sturen via info@samenspelen.net ofwel in de bus te doen bij ons kantoor op de Franciscus Romanusweg 50 te Maastricht.

 

De stappen die nog te nemen zijn, nemen ongeveer 10 weken in beslag, dus we kunnen nu niet met zekerheid zeggen wanneer we de opvang daadwerkelijk kunnen starten. Als het aan ons ligt, doen we dit echter op zo’n kort mogelijke termijn. Uw inschrijfformulier zullen wij pas daadwerkelijk in behandeling nemen als er een concrete startdatum ligt. Wij nemen dan opnieuw contact met u op om van u bevestiging te krijgen dat uw peuter echt bij ons start en of dat tegen die tijd voor u nog steeds mogelijk en gewenst is. Door nu in te schrijven zit u dus nog nergens aan vast.

 

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Samen Spelen

043-7370083

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren